REDELUX

Zásady ochrany osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Redelux, s.r.o., se sídlem č.p. 243, 664 34 Jinačovice, IČ: 14358263, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu soudu v Brně, oddíl C, vložka 127949 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem reakce na Vaši zprávu nebo poptávku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytnutí plnění.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@redelux.cz nebo použití stejného kontaktního formuláře, kterým byly osobní údaje získány.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.